помощен център

Подай оплакване

Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3

Изберете група на асортимента:

Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3Лични данни

Компания:
Презиме*:
Tелефон*:
Име*:
Адрес (улица, пощенски код)*:
Email*:

Данни за продукта:

Модел (изписан на етикета на уреда)*:
Сериен номер*:
Дата на покупка*:
При рекламация е нужно да прикачите копие в електронен формат на касовия бон и гаранционната карта.
Прикачване:
Внимание:
Правила за приемане на жалби:

 1. Всички жалби се обработват чрез отдела за обслужване на клиентите, с работно време от понеделник до петък от 8 часа сутринта до 17:00 след обяд
 2. Подробни данни относно уреда и датата на производство могат да бъдат открити на гаранционната карта или етикета на уреда
 3. Сканирано копие на документа за покупка, трябва да бъде прикрепен към рекламацията.
 4. Очаквайте телефонно обаждане или имейл във връзка с предявената рекламация.
 5. Предявяването на рекламация, не е задължително обвързано с одобряването й.
 6. В съответствие с гаранционните условия, всички неоснователни посещения в сервиз се заплащат от клиента.
 7. Моля попълнете формата в съответствие с изискванията и дайте ясно описание на дефекта.
 8. Zelmer Не носи отговорност за грешно попълнени данни за връзка, дадени от клиента
 9. Разрешавам личните ми данни да бъдат обработвани в процеса на сервизно обслужване, съгласно Закона за защита на личните данни, В сила от 01.01.2002 г.
Изпрати

Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3Лични данни

Компания:
Презиме*:
Tелефон*:
Име*:
Адрес (улица, пощенски код)*:
E-mail*:

Данни за продукта:

Модел (означен на етикета на уреда)*:
Сериен номер*:
Дата на покупка*
Дата на монтаж*
При рекламация е нужно да прикачите копие в електронен формат на касовия бон и гаранционната карта.
Прикачване:
Внимание:
Правила за приемане на жалби:

 1. Всички жалби се обработват чрез отдела за обслужване на клиентите, с работно време от понеделник до петък от 8 часа сутринта до 17:00 след обяд
 2. Подробни данни относно уреда и датата на производство могат да бъдат открити на гаранционната карта или етикета на уреда
 3. Сканирано копие на документа за покупка, трябва да бъде прикрепен към рекламацията.
 4. Очаквайте телефонно обаждане или имейл във връзка с предявената рекламация.
 5. Предявяването на рекламация, не е задължително обвързано с одобряването й.
 6. В съответствие с гаранционните условия, всички неоснователни посещения в сервиз се заплащат от клиента.
 7. Моля попълнете формата в съответствие с изискванията и дайте ясно описание на дефекта.
 8. Zelmer Не носи отговорност за грешно попълнени данни за връзка, дадени от клиента
 9. Разрешавам личните ми данни да бъдат обработвани в процеса на сервизно обслужване, съгласно Закона за защита на личните данни, В сила от 01.01.2002 г.
Изпрати