Новини

Новини

От 01.09.2014 всички прахосмукачки ( с изключение на водните, перящите, роботите и тези които работят на батерии) които се продават на Европейският пазар трябва да притежават енергийни етикети по образец.

2014-09-01

От 01.09.2014 всички прахосмукачки ( с изключение на водните, перящите, роботите и тези които работят на батерии) които се продават на Европейският пазар трябва да притежават енергийни етикети по образец. Изискването е в съответсвие с европейската директива за опазване на околната среда. Етикетите трябва да са поставени на видно място или да са закрепени от външната страна на уреда.

Енергиен етикет

I. ИМЕ НА ТЪРГОВЕЦА И МАРКАТА

II. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА МОДЕЛА

III. КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Клас А е с най- високата енергийна ефективност, а клас G е с най- ниската

IV. СРЕДНОГОДИШНА ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ (kWh / год )
Според изискванията, консумацията на електроенергия трябва да е под 1600W, а годишната консумация под 62 KWh

V. КЛАС НА ЕМИСИИТЕ НА ПРАХ
Уточнява чистотата на отработения въздух. Клас А е с най- добри пречистващи функции, а клас G с най- ниски

VI. КЛАС ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ

Показва ефективността на събиране на прахови частици от килим.

VII. КЛАС ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТВЪРДИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ
Показва ефективността на събиране на прахови частици от твърди подови настилки.

VIII. НИВО НА ШУМА [dB]